SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_GRAFICKI PRIKAZI
03_TEKST PLANA
04_SOFTWARE
VSŽ 
Općina Negoslavci


ID PPUO Negoslavci Sl.vj.br. 08/19

 

DWF25000 

0.PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA.dwf

1.A.PROMET,POŠTA I EL_KOMUNIKACIJE.dwf

2.A.ENERGETSKI SUSTAV.dwf

2.B.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

3.A.UVJETI KORIŠTENJA.dwf

3.B.PODRUČJA POS_ MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE.dwf

 5000 

4.GP NASELJA NEGOSLAVCI.dwf