SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_GRAFICKI PRIKAZI
03_TEKST PLANA
04_SOFTWARE
VSŽ 

Općina Tovarnik

IID PPUO Tovarnik Sl.vj.br.08/12

 

DWF250000.PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA.dwf

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.A PROMET,POŠTA I EL.KOMUNIKACIJE.dwf

2.C VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

3.A UVJETI KORIŠTENJA.dwf

3.B PODR.PRIMJ.POS.MJERA UREĐ.I ZAŠTITE.dwf5000 

4.B G.P.NAS.TOVARNIK I PRIHV.CENTRA ZA STRANCE.dwf

4.C IZDV.G.P.TURIST-REK.ZONE IVANCI.dwf

4.D_IZDV.G.P.GOSP.NAMJENE.dwf