Menu Close

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-Srijemske županije na 2. sjednici održanoj dana 20. veljače donijelo je PRAVILNIK O IV. IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO -SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Skip to content