Menu Close

O nama

JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko – srijemske županije

DJELATNOSTI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE

– izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,

– izrada izvješća o stanju u prostoru Županije,

– vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,

– pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

– izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom,

– izrada prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog ministarstva ili Župana Vukovarsko-srijemske županije,

– obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog ministarstva ili Župana.

Skip to content