Menu Close

– OBAVIJEST –

Sukladno odluci Župana o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama KLASA: 011-01/20-01/01 URBROJ: 2196/1-01-20-1 a u cilju prevencije širenja virusa COVID-19, Zavod za prostorno uređenje prestaje s izravnim radom sa strankama od 17. ožujka 2020. godine do opoziva.

Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem pošte, elektroničke pošte te telefonskim putem.

Telefonski broj i e-mail adresa objavljeni su na web stranici Zavoda.

RADNO VRIJEME: 08 – 14 sati.

e-mail adresa: zpuvsz@gmail.com

Telefon:  032 / 344 – 044

Skip to content