Menu Close

Mrežna pristupačnost

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.zpuvsz.hr

Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije je uložio značajne resurse kako bi osigurao da je naša mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena tako da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.zpuvszhr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Accessibility – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.zpuvsz.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.zpuvsz.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u zaglavlju stranice, nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani (WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines)

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.zpuvsz.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • Zbog konfiguracije naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.
  • neki od dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • osobama sa problemom disleksije nije moguće odabrati prihvatljiv font
  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • za sve naslove se ne koriste elementi, a za odlomke tekst elementi
  • svi tekstovi nisu poravnati na lijevoj margini
  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Za sve navedene neusklađenosti Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.
Testiranje pristupačnosti nisu provele osobe s različitim vrstama invaliditeta.

Podizanje razine pristupačnosti

Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.zpuvsz.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: 032 / 344 – 015 ili na email adresu m.juric@zpuvsz.hr .  Službenica za informiranje: Mirjana Jurić

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 120
www.pristupinfo.hr

U Vinkovcima, 28. rujna 2020. godine


DODATNE UPUTE ZA KORISNIKE

Mrežne stranice Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije optimizirane su za novije generacije internet preglednika. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 7, 8, 9 ili 10 svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurat ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti. No, još bitnije od toga je da će Vaše pregledavanje interneta općenito biti sigurnije i bolje.
Osim što možete nadograditi svoj internet preglednik, na ovom mjestu možete skinuti i korisne programe koji će vam omogućiti pregledavanje uobičajenih formata dokumenata koji se distribuiraju putem weba, ali i korisne programe za siguran i produktivan rad na vašem računalu.

1) Internet preglednici (najnovije verzije)           

Mozilla Firefox
Google Chrome

2) Preglednici dokumenata                           

Na ovoj poveznici nalazi se on line servis s kojim možete pregledavati dokumente u doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx i pdf formatu

3) Ostali korisni programi

7 zip program koristite za dekompresiju datoteka skinutih sa ove stranice u .zip ili .rar formatu. (instaliraj)
Preuzmite program za pregledavanje .pdf dokumenata (Adobe Acrobat Reader) – instaliraj

4) Programi za udaljeni pristup računalima

TeamViewer – rješenje za daljinski pristup i podršku putem interneta (instaliraj)

5) Besplatni Office programi

Ashampoo Office Free – instaliraj

6) Antivirusna zaštita ( besplatni programi)

AVAST FREE ANTIVIRUS – Besplatan antivirusni program
Malwarebytes – očistite računalo od malicioznog softvera

Skip to content