Menu Close

Pristup informacijama

Mirjana Jurić

Službenik za informiranje

E-mail: m.juric@zpuvsz.hr
Telefon: 032/ 344-015
Fax: 032/344-024

OBRASCI ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  •  Zahtjev za pristup informacijama
  •  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  •  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  • Ostali obrasci i smjernice

    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

    Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanje informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

    Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” 12/14 i 15/14.

Skip to content