SADRŽAJ
NASLOVNA
GRAFIČKI PRIKAZI
TEKST PLANA
SOFTWARE
POČETNA 
Izmjene i dopune prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije Sl.vj.br.8/07 i 9/07

Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije izrađuju se temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Vukovarsko-srijemske županije objavljenog u Službenom  vjesniku Vukovarsko – srijemske županije br. 12/05 od 05. listopada 2005. godine i narudžbe Vukovarsko-srijemske županije br. 039-07-19 od 23. ožujka 2007. koju je dostavila Sveučilištu u Zagrebu, Arhitektonski fakultet - Zavod za urbanizam i prostorno planiranje i to za sudjelovanju u izradi i elaboraciju Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije.

Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije donijela je Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine.

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana objavljena je u «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.8 od 2007. godine .Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.9 od 2007. godine.