SADRŽAJ
NASLOVNA
GRAFIČKI PRIKAZI
TEKST PLANA
SOFTWARE
POČETNA
III. Izmjene i dopune prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.19/14

Izmjene i dopune Prostornog plana  Vukovarsko-srijemske županije sastoje se od dvije knjige- elaborata pod nazivom: ''III. Izmjene i  dopune Prostornog plana Vukovarsko- srijemske županije'', broj Plana: 23/2011. Godine.

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije objavljena je u «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.19 od 2014. godine .