SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_GRAFICKI PRIKAZI
03_TEKST PLANA
04_SOFTWARE
VSŽ 

Prostorni plan Vukovarsko - srijemske županije Sl.vj.br 14/20
 

 

Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije sastoje se od dvije knjige- elaborata pod nazivom: ''IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko- srijemske županije'', broj Plana: 28/2018. godine.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije objavljena je u «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.14 od 2020. godine.