SADRŽAJ
NASLOVNA
GRAFIČKI PRIKAZI
TEKST PLANA
SOFTWARE
POČETNA 
Prostorni plan Vukovarsko - srijemske županije Sl.vj.br.7/02

Prostorni plan Vukovarsko -srijemske županije je temeljni dokument prostornog uređenja kojim se regulira namjena i korištenje prostora u skladu i u najvećoj mogućoj mjeri sa susjednim županijama, prostornim razvojem i zaštitom prostora.

Ključni je županijski dokument prostornog uređenja koji diktira osnovne ciljeve u namjeni i gospodarenju prostorom u županiji, daje smjernice za ciljeve prostornog planiranja s kojim se usklađuju svi ostali planovi uređenja općina i gradova.

Donesen je 2002. godine te je odluka o donošenju Prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko - srijemske županije broj 7/02.