SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_GRAFICKI PRIKAZI
03_TEKST PLANA
04_SOFTWARE
VSŽ 

Prostorni plan Vukovarsko - srijemske županije Sl.vj.br 22/21
 

 

Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije sastoje se od dvije knjige- elaborata pod nazivom: ''V. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko- srijemske županije'', broj Plana: 17/2021. godine.

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije objavljena je u «Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije» br.22 od 2021. godine.