Menu Close

Upravno vijeće

 1. Zaključak upravnog vijeća
 2. Odluka o sklapanju Ugovora o izvršenju usluge izrade IV izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
 3. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto “viši suradnik za prostorno uređenje”
 4. Odluka o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 1.01. – 30.06. 2015. god.
 5. Odluka v.d. ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje za radno mjesto “Viši suradnik za prostorno uređenje”
 6. Odluka o odbijanju zahtjeva radi produljenja Ugovora o radu do 31. prosinca 2015.god
 7. Odluka o odbijanju zahtjeva radi produljenja Ugovora o radu do 31. prosinca 2015.god
 8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/10)
 9. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 7/14)
 10. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 7/14)
 11.  Odluka 35. sjednica za radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije
 12. Odluka na 34. sjednici o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu
 13. Odluka o izvršenju financijskog plana zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2014. godinu
 14. Izvršenje programa rada za 2014. godinu.
 15. Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 16. Program rada za 2016. godinu
Dokumenti upravnog vijeća u 2018. godini

Trenutno nema podataka.

Dokumenti upravnog vijeća u 2016. godini

 1. ODLUKA O NABAVI, NAČINU KORIŠTENJA MOBILNIH UREĐAJA
 2. PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE VSŽ
 3. Odluka o visini naknade prijevoznih troškova
 4. Odluka o usvajanju izvješća za 2015. godinu
 5. Odluka o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu

Dokumenti upravnog vijeća u 2015. godini

 1. Zaključak upravnog vijeća
 2. Odluka o sklapanju Ugovora o izvršenju usluge izrade IV izmjena i dopuna prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
 3. Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto “viši suradnik za prostorno uređenje”
 4. Odluka o izvršenju Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 1.01. – 30.06. 2015. god.
 5. Odluka v.d. ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje za radno mjesto “Viši suradnik za prostorno uređenje”
 6. Odluka o odbijanju zahtjeva radi produljenja Ugovora o radu do 31. prosinca 2015.god
 7. Odluka o odbijanju zahtjeva radi produljenja Ugovora o radu do 31. prosinca 2015.god
 8. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/10)
 9. Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 7/14)
 10. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 7/14)
 11.  Odluka 35. sjednica za radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije

Skip to content