SADRŽAJ
PROSTORNI PLAN  ŽUPANIJE
IZMJENE I DOPUNE PPŽ
PPUO/G - GUP - UPU - DPU
PROSTORNI PLAN PPO


POČETNA

www.zpuvsz.hr 
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Red
broj.

VAŽEĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA
(Službeno glasilo s objavom)
1.
Izmjene i dopune Prostornog plana vukovarsko-srijemske županije „Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 8/07 i 9/07
2.
2. Izmjene i dopune Prostornog plana vukovarsko-srijemske županije „Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 09/11
3.
III. Izmjene i dopune Prostornog plana vukovarsko-srijemske županije „Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 19/14
4.
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana vukovarsko-srijemske županije
PPUVSŽ - Pročišćeni tekst
„Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 14/20
Pročišćeni tekst - „Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 5/21
5.
V. Izmjene i dopune Prostornog plana vukovarsko-srijemske županije
PPUVSŽ - Pročišćeni plan
„Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 22/21
Pročišćeni tekst-„Službeni vjesnik“ Vuk.-srij. županije br. 25/21