SADRŽAJ
PROSTORNI PLAN  ŽUPANIJE
IZMJENE I DOPUNE PPŽ
PPUO/G - GUP - UPU - DPU
PROSTORNI PLAN PPO


POČETNA

www.zpuvsz.hr 
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Red
broj.

VAŽEČE IZMJENE I DOPUNE PLANA
(Službeno glasilo s objavom)
1.
Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije Sl.vj.br.8/07 i 9/07
2.
2. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.09/11
3.
III. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.19/14
4. IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.14/20
Pročišćeni tekst - Službeni vijesnik - Vuk. - Sri. županije br. 5/21
5. V. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije Sl.vj.br.22/21
Pročišćeni tekst - Službeni vijesnik -  Vuk. - Sri. županije br. 25/21