SADRŽAJ
PROSTORNI PLAN  ŽUPANIJE
IZMJENE I DOPUNE PPŽ
PPUO/G - GUP - UPU - DPU
PROSTORNI PLAN PPO


POČETNA
www.zpuvsz.hr 
PROSTORNI PLANOVI GRADOVA I OPĆINA
Prostorni plan uređenja grada ili općine je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim elementima Prostornog plana Županije.

Prostorni plan  određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvijete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada ili općine. Sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja .

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je grad ili općina, a donosi ga gradonačelnik odnosno načelnik općine.

Izrada i donošenje prostornog  plana uređenja uključuje javnu raspravu, i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko ili gradsko vijeće.
 
U sustavu Vukovarsko-srijemske županije nalazi se 5 gradova: Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja i 26 općina: Andrijaševci, Babina greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADOVA I OPĆINA
I NJIHOVE IZMJENE I DOPUNE 

IZVORNI PLAN I IZMJENE I DOPUNE PLANA
Službeno glasilo s objavom


  GRADOVI:

1.
   Ilok    
PPUG Ilok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/06
Izmjene i dopune PPUG Ilok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/11
II Izmjena i dopuna PPUG Iloka - Ciljane izmjene i dopune
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 2/15
III Izmjena i dopuna PPUG Iloka
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/19
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 2/20

2.
Otok
PPUO Otok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/06 i 11/06
Ciljane izmjene PPUO Otok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/09
II. Ciljane izmjene PPUG Otok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 18/14
III. Izmjene i dopune PPUG Otok
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 13/15
Pročišćeni tekst -
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 3/16
IV. Izmjene i dopune PPUG OtokSlužbeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/19
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 13/19
V. Izmjene i dopuna PPUG Otok

«Službeni vjesnik» Grada Otoka 4/23
Pročišćeni tekst  «Službeni vjesnik» Grada Otoka br. 5/23

3.
Vinkovci
PPUG Vinkovci
«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 7/04
Izmjene i dopune PPUG Vinkovci
«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 5/16
Dopuna PPUG Vinkovci
PPUG Vinkovci - Pročišćeni plan
«Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 9/17
Pročišćeni tekst - «Službeni glasnik» Grada Vinkovaca broj: 11/18
2 Izmjena i dopuna PPUG Vinkovci «Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 06/20
Pročišćeni tekst - «Službeni glasnik» Grada Vinkovaca br. 15/20

4.
Vukovar
PPUG Vukovar
«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/06
Izmjene i dopune PPUG Vukovar
«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 4/12
II. Izmjene i dopune PPUG Vukovar
«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 11/15
III. Izmjene i dopune PPUG Vukovar«Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 12/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/19

5.
Županja
PPUG Županja
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 1/07
Izmjene i dopune PPUG Županja
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 6/07
Izmjene i dopune PPUG Županja «Službeni vjesnik» Grada Županje br. 2/10
3. Ciljane izmjene i dopune PPUG Županja
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 8/12
IV. Izmjena i dopuna PPUG Županja
PPUG Županja - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 4/16
Pročišćeni tekst -
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 6/16
V. Izmjena i dopuna PPUG Županja
PPUG Županja - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 1/2021
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Grada Županja br. 3/21
VI. Izmjene i dopune PPUG Županja
PPUG Županja - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 4/2022
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Grada Županja br. 5/22
VII. Izmjene i dopune PPUG Županja
PPUG Županja - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Grada Županje br. 2/23
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Grada Županja br. 3/23
 
  OPĆINE:


1.
Andrijaševci
PPUO Andrijaševci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/07 i 7/18
Izmjene i dopune PPUO Andrijaševci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 18/09 i 7/18
Izmjene i dopune PPUO Andrijaševci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 12/12
III. Izmjene i dopune PPUO Andrijaševci
PPUO Andrijaševci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/17 i 7/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/18
IV. Izmjene i dopune PPUO Andrijaševci

«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/23
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/23

2.Babina GredaPPUO Babina Greda
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/04
Izmjene i dopune PPUO Babina Greda
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 13/08
Izmjene i dopune PPUO Babina Greda
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/11
III. Ciljane izmjene i dopune PPUO Babina Greda
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/14 i 21/14
IV. Izmjene i dopune PPUO Babina Greda
Amandman na Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna
PPUO Babina Greda
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/16
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/16
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 2/17
V. Izmjene i dopune PPUO Babina Greda

«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/23
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 6/23

3.
Bogdanovci
PPUO Bogdanovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/04 i 12/04
Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 13/12 
II. Izmjene i dopune PPUO Bogdanovci «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 24/21

4.

Borovo

PPUO Borovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/04
Izmjene i dopune PPUO Borovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/10 i
«Službeni glasnik» Općine Borovo br. 1/23
II. Ciljane izmjene i dopune PPUO Borovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 3/13
III. Izmjene i dopune PPUO Borovo
«Službeni glasnik» Općine Borovo br. 4/16
IV. Izmjene i dopune PPUO Borovo
PPUO Borovo - Pročišćeni plan
«Službeni glasnik» Općine Borovo br. 3/23
Pročišćeni tekst - «Službeni glasnik» Općine Borovo br. 7/23

5.
Bošnjaci
PPUO Bošnjaci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/06
Izmjene i dopune PPUO Bošnjaci (usklađenje s zakonom)
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/12
II. Izmjene i dopune PPUO Bošnjaci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 1/23
PPUO Bošnjaci, odredbe za provođenje - pročišćeni tekst «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 1/23

6.
Cerna
PPUO Cerna
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/07
Izmjene i dopune PPUO Cerna
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/11
II. Izmjene i dopune PPUO Cerna
PPUO Cerna - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/20 i 11/21
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/21
III. Izmjene i dopune PPUO Cerna «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 22/23

7.
Drenovci
PPUO Drenovci
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 2/99
Izmjene i dopune PPUO Drenovci
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 6/04
Ciljane izmjene i dopune PPUO Drenovci
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 1/09
Izmjene i dopune PPUO Drenovci
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 5/13
IV. Izmjene i dopune PPUO Drenovci
PPUO Drenovci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 6/16
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Općine Drenovci br: 9/16
5. Izmjene i dopune PPUO Drenovci
PPUO Drenovci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 5/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 6/18

VI. Izmjene i dopune PPUO Drenovci
PPUO Drenovci - Pročišćeni plan

«Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 5/20
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Općine Drenovci br. 6/20

8.
Gradište
PPUO Gradište
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/04 i 11/04
Izmjene i dopune PPUO Gradište
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 8/06
II. Izmjene i dopune PPUO Gradište
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 3/13
III. Izmjene i dopune PPUO Gradište
PPUO Gradište - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 28/21
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 31/21
IV. Izmjene i dopune PPUO Gradište «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 19/23

9.

Gunja

PPUO Gunja
«Službeni vjesnik» Općine Gunja br. 2/06
Izmjene i dopune PPUO Gunja
«Službeni vjesnik» Općine Gunja br. 1/12
II. Izmjene i dopune PPUO Gunja«Službeni vjesnik» Općine Gunja br. 7/19
III. Izmjene i dopune PPUO Gunja

«Službeni vjesnik» Općine Gunja br. 6/22
Pročišćeni tekst  «Službeni vjesnik» Općine Gunja br. 3/24

10.

Ivankovo

PPUO Ivankovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/05
Izmjene i dopune PPUO Ivankovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/10
II. Izmjene i dopune PPUO Ivankovo
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 6/16
III. Izmjene i dopune PUO Ivankovo
PPUO Ivankovo - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 14/21
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/21

11.
Jarmina
PPUO Jarmina
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/08
Ciljane izmjene i dopune PPUO Jarmina
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/14
II. ID PPUO Jarmina «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 30/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 1/19

12.
Lovas
PPUO Lovas
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 2/07
I. Ciljane izmjene i dopune PPUO Lovas
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/12
II. Izmjene i dopune PPUO Lovas
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 10/14

13.
Markušica
PPUO Markušica
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/06
Izmjene i dopune PPUO Markušica
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 16/11

14.
Negoslavci
PPUO Negoslavci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 14/06
ID PPUO Negoslavci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 8/19

15.
Nijemci
PPUO Nijemci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 14/07
Izmjene i dopune PPUO Nijemci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/12
II. Izmjene i dopune PPUO Nijemci«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/19
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br: 13/19

16.
Nuštar
PPUO Nuštar
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 10/06
Izmjene i dopune PPUO Nuštar
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/08
Ciljane izmjene i dopune II PPUO Nuštar
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/14
III. izmjene i dopune PPUO Nuštar «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/22
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br: 13/22

17.
Privlaka
PPUO Privlaka
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/07
Ciljane izmjene PPUO Privlaka
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/10
II. Izmjene i dopune PPUO Privlaka
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 22/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br.24/18

18.
Stari Jankovci
PPUO Stari Jankovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/04
Izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/06
II. Izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/12
III. Ciljane izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 14/12
IV. Izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/19 i 21/21
V. Izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci
PPUO Stari Jankovci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 6/21 i 21/21
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 21/21
VI. izmjene i dopune PPUO Stari Jankovci «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 1/22

19.
Stari Mikanovci
PPUO Stari Mikanovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/05
Izmjene i dopune PPUO Stari Mikanovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/08
II. Izmjene i dopune PPUO Stari Mikanovci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 9/15
Pročišćeni elaborat -
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/15
III. Izmjene i dopune PPUO Stari Mikanovci

«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 18/23
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/23

20.
Štitar
PPUO Štitar
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 2/15 i 10/18
Izmjene i dopune PPUO Štitar«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/19
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 14/19

21.
Tompojevci
PPUO Tompojevci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 20/06
Ciljane izmjene i dopune PPUO Tompojevci
«Službeno glasilo» Tompojevački glasnik br. 1/15
II izmjene i dopune PPUO Tompojevci
PPUO Tompojevci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/2021
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br: 7/21

22.
Tordinci
PPUO Tordinci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 12/06 i 3/07

23.

Tovarnik

PPUO Tovarnik
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 18/06 , 3/12 i 10/17
Izmjene i dopune PPUO Tovarnik
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 8/12
II. Izmjene i dopune PPUO Tovarnik
PPUO Tovarnik - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/16
Pročišćeni elaborat -
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 10/17

24.
Trpinja
PPUO Trpinja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 12/07
Izmjene i dopune PPUO Trpinja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/11
II. Izmjene i dopune PPUO Trpinja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/16
III. Izmjene i dopune PPUO Trpinja
PPUO Trpinja - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 8/19
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br: 15/19

25.
Vođinci
PPUO Vođinci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 18/06
Izmjene i dopune PPUO Vođinci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 7/13
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vođinci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/14
III. Izmjene i dopune PPUO Vođinci
PPUO Vođinci - Pročišćeni plan
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 25/18
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 3/19
IV. Izmjene i dopune PPUO Vođinci

«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 11/23
Pročišćeni tekst «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 15/23
V. Izmjene i dopune PPUO Vođinci
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 19/23

26.
Vrbanja
PPUO Vrbanja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 6/05
Izmjene i dopune PPUO Vrbanja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 4/16
 Pročišćeni tekst -
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 5/16
II. Izmjene i dopune PPUO Vrbanja
«Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br. 17/20
Pročišćeni tekst - «Službeni vjesnik» Vuk.-srij. županije br: 25/20